Shopping Cart

บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด

ฟรี!! ค่าจัดส่งเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณทลร่วมงานกับเรา

โฟนิกซ์ เป็นบริษัทให้บริการสินค้าไอที เชี่ยวชาญฮาร์ดแวร์โซลูชั่นด้านการพิมพ์ 

มีพนักงานกว่า 100 คน สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ซอยรามคำแหง 11

โฟนิกซ์ ต้องการทีมงานมืออาชีพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม นอกจากประสบการณ์การทำงานแล้ว ยังมีสวัสดิการมากมายที่มอบให้
 หน้าที่รับผิดชอบหลัก : 

 • นำเสนองานขายทางโทรศัพท์ หรือ ทางอีเมล์
 • ประเภทงานที่นำเสนอขาย หมึกพิมพ์ / Printer  

 คุณสมบัติ:

 • ทุกเพศ อายุ 22 – 35 ปี 
 • ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายทางโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสาร หรือ ประชาสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ทำงานได้ดีเป็นส่วนหนึ่งของทีม มีแรงจูงใจในตนเองและสามารถจูงใจผู้อื่นในทีม
 • เชื่อถือได้สามารถพึ่งพาเพื่อดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกัน
 • มีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการทำงาน / มีทักษะการจัดการ / การกำกับดูแล / ประสานงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น

สถานที่ปฏิบัติงาน : โฟนิกซ์ (สำนักงานใหญ่) ปฏิบัติงาน จ.-ศ.

เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัท

สวัสดิการพื้นฐาน : ประกันสังคม , commission 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้ กรุณาติดต่อ : คุณกรรณิการ์ เจ้าหน้าที่สรรหา 

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0845551947 อีเมล : Kannikar@fonix.co.th

 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก :

 

 • ให้บริการสำหรับหน่วยงานภายใน ทางด้านการติดตั้ง Setup ระบบ Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • ให้บริการสำหรับหน่วยงานภายในทางด้านโปรแกรมประยุกต์
 • ดูแล ซ่อมบำรุง รวมถึงจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
 • ให้คำแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และโปรแกรมประยุกต์
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม
 • ให้บริการตอบคำถามต่าง ๆ
 • ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • จัดสรรสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ ที่รับผิดชอบให้สะดวก เหมาะสม และปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • ประสบการณ์การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค / เทคโนโลยี
 • สามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตัวเอง
 • ทำงานได้ดีเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีแรงจูงใจในตนเองและสามารถจูงใจผู้อื่นในทีม
 • เชื่อถือได้สามารถพึ่งพาเพื่อดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกัน
 • มีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีทักษะการจัดการ / การกำกับดูแล / ประสานงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นกะได้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ปฏิบัติงานเป็นกะ 5 วันต่อสัปดาห์)

เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัท

สวัสดิการพื้นฐาน: ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอก สนญ.FONIX)

หมายเหตุ รายละเอียดงานเพิ่มเติม / สวัสดิการ / ค่าจ้าง ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

 

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้ กรุณาติดต่อ : คุณกรรณิการ์ เจ้าหน้าที่สรรหา 

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0845551947 อีเมล : Kannikar@fonix.co.th

หน้าที่รับผิดชอบหลัก :

 • ดูแล ติดตามการแก้ไขปัญหา และเฝ้าระวังการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตามสัญญา
 • ดูแลระดับการให้บริการของลูกค้าให้เป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ
 • ตรวจสอบการให้บริการ และเฝ้าระวังเหตุผิดปกติที่จะส่งผลต่อการให้บริการภาพรวมตลอด 24 x 7
 • วิเคราะห์ปัญหา และส่งต่อปัญหากรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ไปให้แก่ 2nd line support Level
 • หลังจากเปิดงาน(Ticket) จะต้องใส่รายละเอียดของลูกค้าและปัญหา เพื่อเป็นการบันทึกลงในระบบอย่างถูกต้อง
 • ติดตามการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการ
 • จัดทำข้อมูล Assessment ร่วมกับทีมงาน เพื่อให้บริการตามความต้องการของลูกค้า
 • จัดทำข้อมูล Asset และรวบรวม Configuration ของอุปกรณ์
 • จัดทำคู่มือ/เอกสารขั้นตอนวิธีการทำงาน (Work Instructions)
 • จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงาน Monthly, Quarterly, Yearly หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • ประสบการณ์การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค / เทคโนโลยี
 • สามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตัวเอง
 • ทำงานได้ดีเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีแรงจูงใจในตนเองและสามารถจูงใจผู้อื่นในทีม
 • เชื่อถือได้สามารถพึ่งพาเพื่อดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกัน
 • มีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีทักษะการจัดการ / การกำกับดูแล / ประสานงาน

ทักษะ/ลักษณะ :

 • มีความรู้ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย เบื้องต้น
 • มีความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการ, อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup ระบบ Network เบื้องต้น
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นกะได้

ความจำเป็นในการฝึกอบรม :

 • ความรู้เรื่องกฎระเบียบบริษัท 
 • Risk Management 
 • ITIL
 • ISO
 • Security Awareness

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ปฏิบัติงานเป็นกะ 5 วันต่อสัปดาห์)

เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัท

สวัสดิการพื้นฐาน: ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอก สนญ.FONIX)

หมายเหตุ รายละเอียดงานเพิ่มเติม / สวัสดิการ / ค่าจ้าง ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้ กรุณาติดต่อ : คุณกรรณิการ์ เจ้าหน้าที่สรรหา 

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0845551947 อีเมล : Kannikar@fonix.co.th

หน้าที่รับผิดชอบหลัก :

 •  ให้บริการด้าน Network กำหนดสิทธิ์การใช้งานต่าง ๆ
 • สร้าง AD บน Servers
 • ดูแล User เมื่อมีปัญหาการใช้งานเมล์
 • ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบกรณีระบบล่มหรือต้อง Shutdown
 • กรณี Switch downs ให้ทำการ config และนำ Switch ไปติดตั้ง
 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในส่วนของ Network ทางโทรศัพท์
 • Reset / ตั้งค่า Username/Password
 • เปลี่ยนวง Lan กรณีมีการลงเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ Printer ใหม่
 • Stop-Start Gateway ตามที่กำหนด
 • สำรวจสัญญา ณ Wi-Fi ในอาคาร เพื่อทำการติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม
 • วนเทป Backup ข้อมูลของโรงพยาบาลในแต่ละสาขา
 • Preventive Maintenance อุปกรณ์ เช่น Switch
 • ตรวจสอบอุณหภูมิแอร์ห้อง server
 • ประสานงาน Vender ตามที่ได้รับคำสั่ง แล้วแต่เคสเช่น dimension data pm อุปกรณ์
 • จัดทำรายงานผลปฏิบัติงาน โดยบันทึกจำนวนปัญหาที่พบ
 • ปฏฺิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • ประสบการณ์การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค / เทคโนโลยี
 • สามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตัวเอง
 • ทำงานได้ดีเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีแรงจูงใจในตนเองและสามารถจูงใจผู้อื่นในทีม
 • เชื่อถือได้สามารถพึ่งพาเพื่อดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกัน
 • มีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีทักษะการจัดการ / การกำกับดูแล / ประสานงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นกะได้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ปฏิบัติงานเป็นกะ 5 วันต่อสัปดาห์)

เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัท

สวัสดิการพื้นฐาน: ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอก สนญ.FONIX)

หมายเหตุ รายละเอียดงานเพิ่มเติม / สวัสดิการ / ค่าจ้าง ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้ กรุณาติดต่อ : คุณกรรณิการ์ เจ้าหน้าที่สรรหา 

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0845551947 อีเมล : Kannikar@fonix.co.th

หน้าที่รับผิดชอบหลัก :

 • เขียน / แก้ไข /พัฒนา (Develop) ซอฟแวร์ Windows Applications, Web Applications โดยใช้ C# , .NET, PHP, My SQL
 • ค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่อง (Debug) และทดสอบ (Test) ระบบต่างๆ
 • สนับสนุน (Support) ทางเทคนิค ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์ และกับบุคคลโดยตรง ด้านฐานข้อมูล Windows Applications, Web Applications
 • ตรวจสอบ / แก้ไข / นำเข้า Database
 • จัดทำคู่มือ/เอกสารขั้นตอนวิธีการทำงาน (Work Instructions)
 • จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงาน Monthly, Quarterly, Yearly หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • สามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตัวเอง
 • ทำงานได้ดีเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีแรงจูงใจในตนเองและสามารถจูงใจผู้อื่นในทีม
 • เชื่อถือได้สามารถพึ่งพาเพื่อดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกัน
 • มีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีทักษะการจัดการ / การกำกับดูแล / ประสานงาน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ปฏิบัติงาน จ.-ศ.)

เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัท

สวัสดิการพื้นฐาน: ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอก สนญ.FONIX)

หมายเหตุ รายละเอียดงานเพิ่มเติม / สวัสดิการ / ค่าจ้าง ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

 

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้ กรุณาติดต่อ : คุณกรรณิการ์ เจ้าหน้าที่สรรหา 

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0845551947 อีเมล : Kannikar@fonix.co.th

หน้าที่รับผิดชอบหลัก :

 • To provide level 1 and Level 2 technical helpdesk support to desktop/remote users via telephone, email and web.
 • Assist with project work as required
 • Provide excellent customer service skills.
 • Printer management.
 • Monitor and maintain IT security compliance (Patch updated in responsible area is 100%).
 • Provided laptop and desktop administration and installations.
 • Mobility Activation.
 • Workload of each engineer 4 jobs per working day (submit via USS Now).
 • No exceed SLA tickets.
 • Ticket Satisfaction achieves over 97%.
 • Backlog of handle tickets less than 1%
 • Performs other duties as assigned by supervisor
 • Other

คุณสมบัติ:

 • สามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตัวเอง
 • ทำงานได้ดีเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีแรงจูงใจในตนเองและสามารถจูงใจผู้อื่นในทีม
 • เชื่อถือได้สามารถพึ่งพาเพื่อดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกัน
 • มีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีทักษะการจัดการ / การกำกับดูแล / ประสานงาน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล , ระยอง , ชลบุรี, อยุธยา , ปราจีนบุรี (ปฏิบัติงาน จ.-ศ.)

เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัท

สวัสดิการพื้นฐาน: ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอก สนญ.FONIX)

หมายเหตุ รายละเอียดงานเพิ่มเติม / สวัสดิการ / ค่าจ้าง ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

 

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้ กรุณาติดต่อ : คุณกรรณิการ์ เจ้าหน้าที่สรรหา 

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0845551947 อีเมล : Kannikar@fonix.co.th

หน้าที่รับผิดชอบหลัก :

 • ดูแลแก้ไขปัญหา ด้าน Application
 • ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • จัดส่งข้อมูลรายงานการปฏิบัติงาน / แผนงานให้แก่ลูกค้า และ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 • สนับสนุนและปรับปรุงการทำงานและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดลำดับความสำคัญของงานที่เข้ามาทุกวันรวมถึงการตอบกลับรวดเร็วและเหมาะสมกับปัญหาเร่งด่วน / สำคัญ
 • ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ / ติดตามงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน

คุณสมบัติ:

 • สามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตัวเอง
 • ทำงานได้ดีเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีแรงจูงใจในตนเองและสามารถจูงใจผู้อื่นในทีม
 • เชื่อถือได้สามารถพึ่งพาเพื่อดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกัน
 • มีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีทักษะการจัดการ / การกำกับดูแล / ประสานงาน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ปฏิบัติงาน จ.-ศ.)

เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัท

สวัสดิการพื้นฐาน: ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอก สนญ.FONIX)

หมายเหตุ รายละเอียดงานเพิ่มเติม / สวัสดิการ / ค่าจ้าง ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

 

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้ กรุณาติดต่อ : คุณกรรณิการ์ เจ้าหน้าที่สรรหา 

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0845551947 อีเมล : Kannikar@fonix.co.th

หน้าที่รับผิดชอบหลัก :

 • Install, configure, troubleshoot and resolve all end-users desktop computing issues including desktop/laptop hardware and software, supported mobile devices and peripherals such as printers, scanners, copiers, and other desktop-related equipment.
 • Perform standard IMAC activities (Install-Move-Add-Change) related to end user computing and all tasks related to the lifecycle management of end-user hardware.
 • Update asset tagging information at end user devices during the scheduled First IT Asset Inventory Stock-Take activities.
 • Provide stand-by support during meetings, events and conference calls.
 • Perform remote support during after-office hours as and when required.
 • Assist other resolver groups in troubleshooting and resolving incidents and requests which require on-site support.
 • Participate in IT-related projects and initiatives involving end user computing e.g. PC/laptop refresh.
 • Perform housekeeping tasks at designated IT Server Rooms, to ensure that it is kept neat, organized and tidy (includes cable management).
 • Supervise work performed by third-party vendors involving maintenance and renovation of office IT facilities.
 • Create and update new knowledge and tips at IT Knowledge Base.
 • Resolve all assigned incidents and requests within the agreed SLA.
 • Performed miscellaneous duties, which are work-related, as assigned.

Remark : English Language (Basic, able to communicate with foreigners. IT Support or Helpdesk experience > 3 years 

คุณสมบัติ:

 • ประสบการณ์การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค /
 • เทคโนโลยี
 • สามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตัวเอง
 • ทำงานได้ดีเป็นส่วนหนึ่งของทีม มีแรงจูงใจในตนเองและสามารถจูงใจผู้อื่นในทีม
 • เชื่อถือได้สามารถพึ่งพาเพื่อดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกัน
 • มีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการทำงาน / มีทักษะการจัดการ / การกำกับดูแล / ประสานงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ปฏิบัติงาน จ.-ศ.)

เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัท

สวัสดิการพื้นฐาน: ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอก สนญ.FONIX)

หมายเหตุ รายละเอียดงานเพิ่มเติม / สวัสดิการ / ค่าจ้าง ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

 

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้ กรุณาติดต่อ : คุณกรรณิการ์ เจ้าหน้าที่สรรหา 

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0845551947 อีเมล : Kannikar@fonix.co.th

หน้าที่รับผิดชอบหลัก :

 • Receive and log all incoming calls and emails related to reported incidents or service requests.
 • Troubleshoot and resolve all reported EUC-related incidents remotely and if remains unsolved, escalate to on-site engineer or other support personnel.
 • Assist in tasks related to software and hardware inventory updates.
 • Manage Active Directory permissions and process requests already approved.
 • Fulfil EUC-related requests logged by end users including request and permissions management, remotely and if remains unsolved, escalate to on-site engineer or other support personnel.
 • Resolve incoming incidents with the aim of meeting or exceeding the “First Call Resolution” target of 70%.
 • If the incident or request requires on-site support, promptly re-assign the ticket and follow through on the ticket status.
 • Populate the IT Knowledge Base with new tips and knowledge.
 • Install, deploy and uninstall software and patches (planned and ad-hoc) remotely.
 • Follow up closely with the assigned support engineer on the progress and status of open tickets or requests.
 • Provide constant updates to the caller or requester per agreed format, content and intervals,
 • Notify callers regarding major outages when receiving repeated calls of a similar nature.
 • Prepare daily or weekly or monthly summaries on incident and request statistics.
 • Create and update new knowledge and tips at IT Knowledge Base.
 • miscellaneous duties, which are work-related, as assigned.

Remark : English Language to communicate with foreigners. IT Support or Helpdesk experience > 3 years

คุณสมบัติ:

 • มีประสบการณ์การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค / เทคโนโลยี
 • สามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตัวเอง
 • ทำงานได้ดีเป็นส่วนหนึ่งของทีม มีแรงจูงใจในตนเองและสามารถจูงใจผู้อื่นในทีม
 • เชื่อถือได้สามารถพึ่งพาเพื่อดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่สอดคล้องกัน
 • มีวิธีการที่ยืดหยุ่นในการทำงาน / มีทักษะการจัดการ / การกำกับดูแล / ประสานงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ปฏิบัติงาน จ.-ศ.)

เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัท

สวัสดิการพื้นฐาน: ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอก สนญ.FONIX)

หมายเหตุ รายละเอียดงานเพิ่มเติม / สวัสดิการ / ค่าจ้าง ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

 

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้ กรุณาติดต่อ : คุณกรรณิการ์ เจ้าหน้าที่สรรหา 

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0845551947 อีเมล : Kannikar@fonix.co.th

หน้าที่รับผิดชอบหลัก :

1. ดูแล / แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย (Network) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้

 • มีการเชื่อมต่อไปยังสาขาต่างๆ ด้วย MPLS / Leased Line และ Wireless Network
 • มีการแบ่ง VLAN บนอุปกรณ์เครือข่าย Cisco
 • มีการใช้อุปกรณ์ Firewall, NAC, IPS, Access Point, IronPort Mail Gateway / Cloud security Gateway Gateway/ Storage Synology
 • บริหารจัดการ Domain Name ของบริษัท และบริษัทในเครือ

2. ดูแล / แก้ไขปัญหาระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine)

 • Nutanix Acopols Hyper Visor
 • VMware vSphere
 • NetApp Storage
 • Veam Backup and Recovery

3. ดูแล / แก้ไขปัญหาเครื่องแม่ข่าย (Server) ดังนี้

 • Active Directory Server (Windows Server Data Center 2012,2019)
 • Group Policy, DNS, DHCP, Network Time
 • Web Server, IIS, Apache, Apache Tomcat
 • Database server SQL, MySQL,
 • MS office365, Outlook, Sharepoint, Onedrive , Team, Form
 • บริหารการจัดการ SSL Certificate / Web Hosting / DNS

4. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานในเรื่องซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์ / ระบบเครือข่าย ได้แก่

 • การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม
 • การเลือกใช้อุปกรณ์ใหม่หรือวิธีการใหม่ๆ
 • การใช้ password เพื่อป้องกันการเข้าไปของบุคคลภายนอก
 • การควบคุมการใช้งานเพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่ฮาร์ดดิสก์หรือเข้าสู่ระบบเครือข่าย
 • เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์

5. จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน โดยมีคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในงานด้าน system administration / network administration / system engineer / network engineer
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบ Virtual Machine อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Azure Active Directory
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Network Protocol ได้แก่ LDAP, DHCP, DNS, SMTP, IMAP, IPSEC
 • สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ Router, Switch, Firewall
 • สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดบน Windows Server, Linux Server
 • สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดบน File Sharing, Webserver, Database server, Antivirus
 • สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดกับ Service ต่างๆ ที่อยู่บน Office 365
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ปฏิบัติงาน จ.-ศ.)

เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างของบริษัท

สวัสดิการพื้นฐาน: ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอก สนญ.FONIX)

หมายเหตุ รายละเอียดงานเพิ่มเติม / สวัสดิการ / ค่าจ้าง ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

 

 

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้ กรุณาติดต่อ : คุณกรรณิการ์ เจ้าหน้าที่สรรหา 

เบอร์ผู้ติดต่อ : 0845551947 อีเมล : Kannikar@fonix.co.th

Share on email
Kannikar@fonix.co.th

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*ในพื้นที่ที่กำหนด

เฉพาะสินค้าที่ยังไม่ถูกเปิดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์

บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด

12,14 ซอยรามคำแหง 11 (ล้ำเพชร) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องภายใต้ยี่ห้อ HP , Samsung , Brother, Epson , Fuji Xerox, Canon, Panasonic, Oki , Ricoh ฯลฯ  มีการบริการหลังการขาย อาทิ ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์  รวมถึงงานให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอที (Outsource Services)

บริษัทฯ ยึดมั่นในการบริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ในด้านการบริการหลังการขาย  บริษัทฯ มีทีมงานที่พร้อมอำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้าในทุกๆด้าน เพื่อให้ลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุด

ติดต่อเรา

โทร : 02 308 7333

มือถือ : 084 555 1933

E-mail : info@fonix.co.th

Line : @fonix

Follow Us

© 2020 Fonix Online. All Rights Reserved.