Shopping Cart

บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด

ฟรี!! ค่าจัดส่งเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณทล

นโยบายการจัดส่ง

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการจัดส่ง (“ เงื่อนไขการจัดส่ง”)

เมื่อเข้าสู่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการจัดส่ง (“ ข้อกำหนดในการจัดส่ง”) คุณ (“ ลูกค้า”“ คุณ”“ ของคุณ”) แสดงว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือได้รับความยินยอมที่เกี่ยวข้องจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งสามารถทำข้อตกลงและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของคุณได้อย่างถูกต้อง โดยการลงทะเบียนและใช้บริการนี้คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดส่งเหล่านี้และนโยบายทั้งหมดของแพลตฟอร์มจะถูกสร้างขึ้นโดยการอ้างอิง

หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการยอมรับข้อกำหนดการจัดส่งเหล่านี้และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจัดส่งสินค้าสำหรับสินค้าที่คุณซื้อบนแพลตฟอร์ม

1. คำจำกัดความและการตีความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำจำกัดความ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 จะใช้กับเงื่อนไขการจัดส่งเหล่านี้

2. การมีส่วนร่วมของบริการจัดส่ง

2.1 ข้อตกลงของคุณ : คุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการจัดส่งเหล่านี้ตลอดจนแนวทางประกาศกฎการดำเนินงานนโยบายและคำแนะนำเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าที่คุณสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม เราอาจแก้ไขข้อกำหนดการจัดส่งเหล่านี้หรือแนวทางคำประกาศกฎการดำเนินงานนโยบายและคำแนะนำได้ตลอดเวลาและถือว่าคุณรับทราบและผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม การใช้บริการจัดส่งของคุณอย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่ข้อกำหนดการจัดส่งเหล่านี้มีผลบังคับใช้หรือการแก้ไขข้อกำหนดการจัดส่งเหล่านี้หรือแนวทางคำประกาศกฎการดำเนินงานนโยบายและคำแนะนำใดๆ ถือเป็นการยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว

2.2 ขอบเขตของการจัดส่ง: ข้อกำหนดการจัดส่งเหล่านี้ใช้กับบริการต่อไปนี้ซึ่งเราอาจมีให้สำหรับสินค้าที่คุณสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม (เรียกรวมกันว่า “การจัดส่ง”) รวมถึง: (i) การจัดส่งถึงประตูบ้าน (ii) การจัดส่งไปยังคะแนนสะสม; และ (iii) รับหรือรวบรวมผลตอบแทน

2.3 นโยบายและข้อจำกัดเฉพาะบริการ: เราอาจเผยแพร่นโยบายและกฎที่ควบคุมการจัดส่งบนแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา ในการใช้บริการจัดส่งต่อไปแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายและกฎที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดส่ง ตามดุลยพินิจของเราอาจจำกัดเส้นทางการจัดส่งและจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดส่งเป็นครั้งคราวโดยมีเงื่อนไขว่าเราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อดำเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้นในส่วนที่เกี่ยวกับพัสดุใดๆ ที่อยู่ในความดูแลหรือการครอบครองของเราในช่วงเวลาการแนะนำหรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดดังกล่าว

3. การจัดส่งสินค้า

3.1 ที่อยู่: จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในคำสั่งซื้อของคุณ แต่ไม่จำเป็นต้องส่งไปยังผู้รับที่ระบุชื่อเป็นการส่วนตัว เราจะพยายามจัดส่งไม่เกิน 2 ครั้งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ

3.2 ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง: ค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่เรียกเก็บและขนาดของสินค้าตามที่ผู้ขายระบุ ณ เวลาที่ลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์มและคำนวณตามอัตราค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่เราเผยแพร่เป็นครั้งคราว

3.3 การติดตาม: คุณสามารถติดตามสถานะของการจัดส่งได้ที่หน้า “ติดตามคำสั่งซื้อของฉัน” ของแพลตฟอร์ม

3.4 ระยะเวลาการจัดส่ง: การจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงความพร้อมของสินค้าและเวลาในการจัดส่งสินค้าของผู้ขาย เราจะใช้ความพยายามทางการค้าที่สมเหตุสมผลในการจัดส่งสินค้าตามตารางการจัดส่งปกติของเรา ระยะเวลาการจัดส่งทั้งหมดที่ระบุเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้นและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจัดส่งเหล่านี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งไม่ว่าจะกรณีใด

3.5 ใบเสร็จรับเงิน: ในกรณีที่คุณไม่ได้รับสินค้าภายในวันที่จัดส่งตามที่คาดการณ์ไว้คุณต้องแจ้ง Fonix ภายใน 3 วันหลังจากวันที่จัดส่งตามที่คาดการณ์ไว้ผ่านทางการติดต่อที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม หาก Fonix ไม่ได้รับการติดต่อจากคุณภายใน 3 วันนับจากวันจัดส่งที่คาดการณ์ไว้ จะถือว่าคุณได้รับสินค้าแล้ว

3.6 ความผิดพลาดในการดำเนินการจัดส่ง: หากคุณปฏิเสธหรือเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดส่งสินค้า (ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของคุณหรือความผิดของผู้ขาย) หรือชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับการจัดส่งคำสั่งซื้อและหากไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์หรือวิธีการแก้ไขอื่นใดที่มีให้กับผู้ขาย คำสั่งซื้อและการจัดส่งอาจถูกยกเลิก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*ในพื้นที่ที่กำหนด

เฉพาะสินค้าที่ยังไม่ถูกเปิดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์

บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด

12,14 ซอยรามคำแหง 11 (ล้ำเพชร) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องภายใต้ยี่ห้อ HP , Samsung , Brother, Epson , Fuji Xerox, Canon, Panasonic, Oki , Ricoh ฯลฯ  มีการบริการหลังการขาย อาทิ ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์  รวมถึงงานให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอที (Outsource Services)

บริษัทฯ ยึดมั่นในการบริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ในด้านการบริการหลังการขาย  บริษัทฯ มีทีมงานที่พร้อมอำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้าในทุกๆด้าน เพื่อให้ลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุด

ติดต่อเรา

โทร : 02 308 7333

มือถือ : 084 555 1933

E-mail : info@fonix.co.th

Line : @fonix

Follow Us

© 2020 Fonix Online. All Rights Reserved.