Description

เป็นเครื่องชนิด PRINTER PRINT SCAN COPY
ความเร็วในการพิมพ์Up to 33 ppm / 15 ppm PRINT SPEED Up to 33 ppm / 15 ppm
ความเร็วในการพิมพ์Up to 33 ppm / 15 ppm PRINT SPEED Up to 33 ppm / 15 ppm
สามารถ พิมพ์ ไร้ขอบ ได้ในขนาด 4R Borderless printing up to 4R
ชนิดแท้งค์ ที่เติมหมึก แบบพิเศษด้วยตัวล็อค เฉพาะสี EcoTank
การดีไซด์เครื่องทำให้ประหยัดพื้นที่วางทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง
L3110เป็นรุ่นที่มาแทน เอปสัน L360
สำหรับ หมึก T00V100/T00V200/T00V300/T00V400